Kerala PSC Questions and Answers

ആദ്യത്തെ മാൻബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി?

Answerസംതിങ് റ്റു ആൻസർ ഫോർ (Something to Answer For)

മാൻ ബുക്കർ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ വനിത?

Answerബെർനൈസ് റൂബൻസ് (Bernice Rubens)

സൽമാൻ റുഷ്ദിക്ക് ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിക്കൊടുത്ത രചന

Answerമിഡ്‌നൈറ്റ്‌സ് ചിൽഡ്രൻ

ഇറാനിയൻ ആത്മീയ നേതാവ് അയത്തൊള്ള ഖൊമേനി 1989 ൽ ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെതിരെ ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആരാണ്എഴുത്തുകാരൻ?

Answerസൽമാൻ റുഷ്ദി

ബുക്കർ പ്രൈസ് ആദ്യമായി നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ

Answerഅരുന്ധതി റോയ്

നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സാഹിത്യകാരൻ

Answerറുഡ്യാർഡ് കിപ്ലിങ് (Rudyard Kipling)

സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ നൊബേൽ പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ വ്യക്തി

Answerസള്ളി പ്രിഡോം (Sully Prudhomme)

1932 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത് പേൾ എസ്. ബക്കിനാണ്. ഏത് കൃതിക്കാണ് അവാർഡ്?

Answerദ ഗുഡ് എർത്ത്

1958 ലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനായ ഒരു റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനെ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് രാജ്യം വിലക്കി. ആരാണ് ആ സാഹിത്യകാരൻ?

Answerബോറിസ് പാസ്റ്റർ നാക്ക്

സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ വനിത

Answerസെൽമ ലാഗലാഫ് (Selma Lagerlof)

നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ആദ്യ ചൈനീസ്എഴുത്തുകാരൻ

Answerഗാവൊ ഷിങ്ജ്യാൻ (Gao Xingjian)

1986 ൽ സമാധാനത്തിനുള്ള നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയത് ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ്. ആരാണ് ആ നോവലിസ്റ്റ്?

Answerഎലി വീസൽ (Elie Wiesel)

സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി

Answerവിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ

1964 ലെ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടും അത് നിരാകരിച്ച ഫ്രഞ്ച് എഴുത്തുകാരൻ

Answerജീൻ പോൾ സാത്രേ

സാഹിത്യത്തിലെ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം നേടിയആദ്യ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരൻ

Answerസിങ്കെ്‌ളയർ ലൂയിസ്

നാലു തവണ സാഹിത്യ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരത്തിന് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടും പുരസ്‌കാരം നേടാൻ കഴിയാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രകഥാസാഹിത്യകാരൻ

Answerഎച്ച്.ജി.വെൽസ്

നൊബേൽ പുരസ്‌കാരവും ഓസ്‌കാർ പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി

Answerജോർജ്ജ് ബർണാഡ് ഷാ

സാഹിത്യ മേഖലയിലെ നൊബേൽ പുരസ്‌കാരംഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം

Answer1901

പുലിറ്റ്‌സർ പുരസ്‌കാരം വിതരണം ചെയ്യുന്ന രാജ്യം

Answerയുഎസ്എ

പുലിറ്റ്‌സർ പുരസ്‌കാരം ആദ്യമായി വിതരണം ചെയ്ത വർഷം

Answer1917

എത്ര വിഭാഗങ്ങളിലാണ് പുലിറ്റ്‌സർ പുരസ്‌കാരം നൽകുന്നത്?

Answer21

ഏത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയാണ് പുലിറ്റ്‌സർ പുരസ്‌കാരം വിതരണം നടത്തുന്നത്?

Answerകൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി

ബീഹാർ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Answerഡോ. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്

ആധുനിക ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

Answerബാബാ ആംതെ

മഹർഷി എന്നറിയപ്പെട്ട ഭാരതരത്നം ആരാണ് ?

Answerഡി.കെ കാർവേ

രാജർഷി എന്നറിയപ്പെട്ടതാര് ?

Answerപുരുഷോത്തംദാസ് ഠണ്ഡന്‍

മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Answerഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൽ കലാം

മിസൈൽ വിമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

Answerടെസ്സി തോമസ്

'ജാതി ഒന്ന്, മതം ഒന്ന്, കുലം ഒന്ന് ദൈവം ഒന്ന്' എന്ന സന്ദേശം നല്‍കിയ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ് ?

Answerവൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

ഇന്ത ഉലകിലേ ഒരേ ഒരുജാതി താന്‍, ഒരേ ഒരു മതം താന്‍, ഒരേഒരു കടവുള്‍ താന്‍ എന്ന സന്ദേശം നല്‍കിയ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ് ?

Answerതൈക്കാട് അയ്യ

'കേരളത്തിലെ പക്ഷിഗ്രാമം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം

Answerആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നൂറനാട്

പക്ഷിപാതാളം ഏത് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ?

Answerവയനാട്

പുലയന്‍ അയ്യപ്പന്‍ എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ് ?

Answerസഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

പുലയന്‍ മത്തായി എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക പരിഷ്‌കര്‍ത്താവ് ?

Answerകുമാര ഗുരുദേവൻ (പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ)

പൂര്‍വഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് -------------

Answerആന്ധ്രപ്രദേശില ജിന്ധഗഡ (1690 മീ.)

പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ്

Answerകേരളത്തിലെ ആനമുടി (2695 മീ.)

അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ?

Answerപന്തളം കെ.പി.രാമന്‍പിള്ള

ദൈവേമേ കൈതൊഴാം കേള്‍ക്കുമാറാകണം എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ?

Answerപന്തളം കേരള വർമ്മ

വിന്ധ്യാമലനിരകളിലെ ഏറ്റവും ഉയരംകൂടിയ ഭാഗം ഏത് ?

Answerഅമര്‍കാണ്ടക് (1048 മീ.)

സാത്പുര മലനിരകളിലെ ഏറ്റവുംഉയരം കൂടിയ ഭാഗമാണ് -----------------

Answerധുപ്ഗഢ് (1350 മീ.)

കടല്‍ത്തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ലകളില്‍ ഏറ്റവും വിസ്തീര്‍ണം കൂടിയത് ?

Answerമലപ്പുറം (3550 ച.കി.മീ)

ജാര്‍ഖണ്ഡിനായി നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു പേരാണ് ---------------

Answerവനാഞ്ചൽ

ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ പഴയ പേര് ?

Answerഉത്തരാഞ്ചൽ

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്റി സെപ്റ്റിക്ക് ഏതാണ്?

Answerഫിനോള്‍

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക്ക് ?

Answerപെനിസെലിന്‍

നളന്ദ സര്‍വകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകന്‍?

Answerഗുപ്ത വംശത്തിലെ കുമാര ഗുപ്തൻ

വിക്രംശിലയുടെ സ്ഥാപകന്‍ ?

Answerപാലവംശത്തിലെ ധര്‍മപാലൻ